Byggeledelse

  • bistand til forhandlinger med entreprenører og leverandører
  • bistand til utarbeidelse av kontrakter og avtaler med entreprenører og leverandører
  • bistand ved små og store byggearbeider til koordinering og kontroll av utførelse, fremdrift og økonomi
  • økonomistyring av små og store byggeprosjekter gjennom eget system for prosjektregnskap
  • byggeledelse etter behov (byggemøter, fremdriftsmøter og økonomimøter) med disiplinert korrespondanse i referater, etc
  • bistand til styring av delte leveranser og entrepriser i forhold til byggherre, gårdeier, hovedentreprenør, o.l
  • bistand til fortløpende og avsluttende korrespondanse, befaringer og tillatelser fra offentlige myndigheter