Rådgiving

Truls E. Clementz har lang erfaring fra bygg- og eiendomsbransjen og kan bidra med god kompetanse innenfor blant annet følgende

  • vurdering av bygningsmessig standard og vedlikeholdsbehov på privatbolig eller næringsbygg
  • kostnadsvurdere nåværende og fremtidig rehabiliteringsbehov
  • utarbeide vedlikeholdsplaner for næringsbygg og bolig
  • utarbeide kravspesifikasjoner ved nybygg/ombygging av bolig eller næringsbygg
  • innhente tilbud fra kvalifiserte entreprenører og leverandører
  • utarbeide kostnadsoverslag/budsjett for bygningsmessige og tekniske arbeider
  • bistand ved forhandlinger med aktuelle leverandører
  • bistand ved kontraktsinngåelse
  • bistand med kontroll og ettersyn under utførelse av arbeider
  • bistand ved sluttoppgjør etter utførte og fakturerte bygningsmessige og tekniske arbeider

Vurderer du å anskaffe nye kontorlokaler/bolig eller rehabilitere eksisterende lokaler, men mangler både kunnskap og tid til å ta deg av saken? Da kan det være en god idè å hente inn kompetanse fra bransjen allerede i startfasen for å få et realistisk bilde av arbeidets omfang og forventede kostnader. En investering i rådgiving vil være en kostnadsreduserende faktor samtidig som gjennomføringsfasen og kvaliteten på byggearbeidene styrkes.