Prosjektering

I planleggingsfasen foran større rehabiliteringsarbeider eller nybygg er det mange forhold som skal kartlegges. Truls E. Clementz har lang erfaring innen prosjektering og kan bidra med viktig kompetanse. Firmaet har primært jobbet med næringsbygg, men bistår også privatpersoner i forbindelse med nybygg/ombygging av boliger.

Nedenfor følger eksempler på arbeidsoppgaver hvor Truls E. Clementz kan bistå utbygger/leietaker;

  • bistand til utarbeidelse av kravspesifikasjon
    (hva som egentlig bygges eller bygges om)
  • bistand til kontakt med og koordinering av planleggingsressurser
  • bistand til samordning av planleggingsressurser mot offentlige instanser (byggemelding/ikke byggemelding, tekniske og bygningsmessige krav, etc)
  • utarbeidelse av forprosjekt for små og store oppgaver innen bygg og eiendom
  • utarbeidelse av kostnadsrammer og budsjettering
  • bistand til utarbeidelse av beskrivelser og tilbudsgrunnlag
  • evaluering av forprosjekter, tilbud, kostnadsoverslag, etc fra tekniske og bygningsmessige entreprenører og leverandører
  • bistand til valg av gjennomføringsmetode for små og store arbeider (entreprise-/leverandørmodell, fremdriftsvurderinger, etc)